25.6.- 23.6.13.
Jeg viser keramiske objekter og fotografier på:
«FROM POTTERY TO PLASTIC»  i Tolfa/ Italia
http://www.ceramicvision.net/2013/03/from-pottery-to-plastic-tolfa.html

Prosjektet er støttet av Norske Kunsthåndverkere og 
Det Norsk-Italienske Studiesenter San Giuseppe I Tolfa.

 

 

 

copyright © 2009 Guri Sandvik